“อบจ.โคราช”ส่งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของ ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ประจำปี 2567
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทโธ (โรงพยาบาลใหม่) อำเภอด่านขุนทด #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา การลงพื้นที่ตามโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.- 3 ก.ค. 67 รวม 5 กลุ่มโซน กว่า 44 หน่วยงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในโชนที่ 2 จำนวน 6 หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โรงพยาบาลโนนไทย โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลโนนสูง โรงพยาบาลขามสะแกแสง และโรงพยาบาลเทพารักษ์ ทั้งนี้ อบจ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ