อบจ.โคราช รับไม้ต่อ ตั้งศูนย์ “NEW TCDC”
พร้อมเซ็น MOU เดินหน้าภารกิจภายในปี’69
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Creative Space กรุงเทพมหานคร #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (TCDC) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย นายชาคริต พิชญางกูร ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานรากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ สามารถรวบรวมและพัฒนาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อยอดสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการสร้าง Soft Power และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก จังหวัดและสถาบันการศึกษาเป็นส่วนสนับสนุน
ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ได้สมัครเข้าร่วมเพื่อสรรหาและคัดเลือกในการร่วมจัดตั้งศูนย์ NEW TCDC แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาค และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ TCDC พร้อมมอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ และขอใช้อาคารราชพัสดุ เลขที่ 499/19 – 22 ถ.จอมพล ข้างโรงแรม ดิไอยรา จาก สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รวมถึง การลงนามใน MOU และ เตรียมแผนงานโครงการสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ TCDC ในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป
โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธี, นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา, พร้อมด้วย สส.จังหวัดนครราชสีมา, หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วัฒนธรรมจังหวัด, ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมหอการค้า, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา, หน่วยงานภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ