อบจ.โคราช ร่วมปฏิบัติการ “ชนะมาร” หวังป้องนักเรียนจาก(เหล้า/บุหรี่/พนัน)
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา #นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ร่วมเวทีปฐมนิเทศอบรมเครือข่ายครู สานพลังปกป้องเด็กนักเรียนจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า/บุหรี่/พนัน จากกลุ่มไม้ขีดไฟร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โดยการสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสื่อสารรณรงค์ สานพลัง เครือข่ายครู สร้างความรู้เท่าทัน ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และพนัน/พนันออนไลน์ ซึ่งจัดเป็น “สิ่งเสพติด” ที่เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อมากขึ้นจากกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เข้าถึงง่าย ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในสถานศึกษา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ