อบจ.โคราช วางแนวทางหลักสูตร AI & Coding
พร้อมก้าวสู่ยุค “Disruption” พัฒนาระบบการเรียนการสอนในอนาคต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พบปะบุคลากรทางการศึกษา ภายในงาน “พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับประเทศ ( STEAM Co Creation Project ) โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา” เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเน้นย้ำ “อบจ.ยินดีสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
นอกจากนี้ภายในงาน ได้เปิดเวทีเสวนา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร AI & Coding” โดยมอบให้ #นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับ นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว, รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายอรรถวิทย์ สุปัตติ โรงเรียนสระแก้ว เพื่อให้เกิดแนวคิดและการแลกเปลี่ยนในด้านการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในยุคดิสรัปชันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในอนาคต
โดยมี นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภา อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ