“อบจ.โคราช – ห้างโลตัส”
ปันน้ำใจเพื่อเด็ก และ กลุ่มเปราะบาง
วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ โลตัส จอหอ อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ห้างโลตัส) ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจ โดยการประสานผ่าน สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ในแต่ละอำเภอ และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำส่งมอบอาหาร และขนม จากทางห้างโลตัส ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และ ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน
โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ