อบรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ปากช่อง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง #นายวีระชาติ_ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไปอำเภอปากช่อง เพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โดยมี นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต2, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 3 พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ