อบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อ.ห้วยแถลง
วันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผอ.รพ.สต., ผอ.รร. ในสังกัดฯ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ