อบรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านเหลื่อม #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชุมชนของตนเองได้
โดยมีนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, จนท.ศูนย์ประสานงาน และพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ