อบรมสตรีแม่บ้าน ต.บ้านใหม่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถ นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและขับเคลื่อนการพัฒนาในท้องถิ่น พร้อมทั้งรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองคนโคราช สวมใส่ให้สนุก ใส่ได้ทุกวัน
โดยมี นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิมล โมกศิริ นายก อบต.บ้านใหม่, นายสุพัฒน์ ยงกุล พัฒนาการอำเภอ, นายขุนแผน รุ่งไธสง กำนัน ต.บ้านใหม่ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการ รพ.สต., ประธานกลุ่มสตรี และสตรีแม่บ้านตำบล เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ