อบรม ว.PA รุ่นที่ 3
วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ โรงแรมสตาเวลบาหลี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา (ว. PA) สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกการเขียนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามตัวชี้วัด สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ ผู้ดำเนินการ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย สน.ศึกษาฯ และคณะครูในสังกัดฯ ร่วมอบรม
🙏ขอขอบคุณนายศักดิ์เดช กองสูงเนิน พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และะคณะครูชำนาญการ ที่มาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ