วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ได้ออกปฏิบัติงานตรวจซ่อมและแก้ไขระบบไฟฟ้า ดังนี้
1.อาคารศูนย์ซ่อมสร้างรถคนพิการหัวทะเล
2.ตัดกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า และทำการแก้ไขสายไฟฟ้าขาดชำรุดภายในโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ