วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ