วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากสายไฟเดิมมีขนาดเล็กและเสาไม้ที่ใช้สำหรับยึดสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า ผุพังหักล้ม จึงดำเนินแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานปกติ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ