อัญเชิญพระคันธารราฐเข้าสู่พระเจดีย์
วันที่ 15 เมษายน 2567 #นางยลดา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีอัญเชิญพระคันธารราฐเข้าสู่พระเจดีย์ และพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีมหาสงกรานต์ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่นเมืองโคราช โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน, หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศานิกชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ