อัดหลักสูตรเพาะเลี้ยงไข่ผำ หอยขม ไส้เดือน
หวังให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมสร้างรายได้
#นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.จักราช รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไข่ผำ การเลี้ยงหอยขม และการเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารบำรุงดินจากไส้เดือน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 67 ณ บ.หนองมโนรมห์ ม. 7 ต.ทองหลาง อ.จักราช หวังให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางประสงค์ สิงผักแว่น หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม
ขอขอบคุณ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอำเภอจักราช และ นายอติราช ไชยคำ จาก สนง.ประมงจังหวัด, นายธรรศนรินทร์ แก้วสัจจาวัฒนา และคณะ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ