อาสาบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2
วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ รร.โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “หลักสูตรอาสาบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายปริญญา ฉลองธรรม ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ