อ.วังน้ำเขียว ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
วันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟลอร่า พาร์ค อ.วังน้ำเขียว #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานแถลงข่าวโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยฟลอร่า พาร์ค ร่วมกับ กรมป่าไม้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน ประชาชนในอำเภอวังน้ำเขียว และภาคเอกชน
ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว ในวาระสำคัญต่าง ๆ ตลอดปี 2567 ในพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้จำนวน 20,000 ต้น
โดยมีนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว, ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมป์, นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว, คณะผู้บริหารฟลอร่า พาร์ค, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ