วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรปรับพื้นที่ทำถนน บ้านหนองเสาเดี่ยวใหม่พัฒนา หมู่10 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา -วันที่2- (ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ