เชิดชูเกียรติ อสม. อำเภอชุมพวง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ อำเภอชุมพวง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2567 เพื่อให้กำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้อง อสม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ อุทิศตนต่อส่วนรวม มีความมุ่งมั่น ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
โดยมีนางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอชุมพวง, นายประเสริฐ ศรีสูงเนิน ปลัดอาวุโส, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผอ.รพ.สต. และ อสม. ร่วมงาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ