เดินรณรงค์ ผนึกกำลัง แก้ไขปัญหายาเสพติด
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดการตื่นตัว สร้างการรับรู้ถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อมูล ผู้เสพ และผู้ขายยาเสพติด ทั้งในช่องทางออนไลน์ และศูนย์ดำรงธรรม ภายหลังจากกิจกรรมการเดินขบวนเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ปัญหายาเสพติด” แล้ว ยังมีการลงนาม MOU ในการมีส่วนร่วมเพื่อผนึกกำลัง และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถาบันการศึกษา. องค์กรภาคประชาชน, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ