“เดิน วิ่ง ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ออกจากจุดสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่งต่อ นายชัชวาลย์ วงจร รองนายก ทน.นครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อส่งต่อให้ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ อ.เมือง และไปตามเส้นทางที่กำหนด ตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา พร้อมรอง ผวจ.นครราชสีมา, พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายก ทน.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ