เตรียมน้อมฯ จัดกิจกรรม “ไหว้ย่า”
เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมไหว้ย่าโม ประจำปี 2567 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นำนักเรียนใหม่ไหว้สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และผูกข้อมือรับขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
โดยมีนายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ,
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ