เปิดกีฬา “อบต.สุขไพบูลย์ คัพ” ครั้งที่ 24
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “อบต.สุขไพบูลย์ คัพ” ครั้งที่ 24 เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด พร้อมทั้งชมการแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขไพบูลย์ และการแข่งขันกีฬาเต้นแอโรบิคจาก 13 ชุมชน
โดยมีนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผอ.รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และพี่น้องอำเภอเสิงสาง ร่วมเปิดงาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ