เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ ปีที่ 14
“TNS OPEN HOUSE 2024”
วันที่ 6 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช ปีที่ 14 “TNS OPEN HOUSE 2024” โดยจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน เวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
โดยมีนายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. พร้อมด้วยนายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา., นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อ.เมือง เขต 8, นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมด้วยประธานโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่มในสังกัด อบจ. คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ