เปิดอาคารอเนกประสงค์ “ราชพฤกษ์ร่มเย็น” โรงเรียนครบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ โรงเรียนครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก “ราชพฤกษ์ร่มเย็น” ซึ่งได้รับการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณจาก อบจ. นครราชสีมาเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อรองรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน และชุมชนในพื้นที่อ.ครบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอครบุรี เจ้าอาวาสวัดจระเข้หิน ประธานฝ่ายสงฆ์, นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ. อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรครบุรี, นายศศวัต ตันติกุล ปลัดอำเภอ, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ. สำนักการศึกษาฯ, นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนครบุรี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ., คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ