เปิดอาคาร “สถานนารายณ์”
วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร “สถานนารายณ์” ก่อสร้างขึ้นแทนศาลพระนารายณ์หลังเก่าที่ชำรุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ