เพิ่มความรู้ และประสบการณ์
พัฒนาศักยภาพประชาชน อ.จักราช
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาของชุมชน อำเภอจักราช นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ โดยมี น.ส.บุหลัน บุญรักษ์ ปลัดอำเภอ, นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สน.ปลัด อบจ., นายสุภกิจ พรหมลา หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายก ทต.-อบต., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายสรคุปต์ สินธุวานิช เกษตรอำเภอ และนายธำรง เทศน้อย ปศุสัตว์อำเภอ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ