เพิ่มทักษะการเล่นดนตรีสากล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีสากล โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีสากลได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพิ่มทักษะการเล่นดนตรีสากลในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา และพัฒนาวงซิมโฟนีออร์เคสตรากลุ่มโรงเรียนในสังกัด อบจ. ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนสูงเนิน
โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ