เรียนรู้ เข้าใจ น้อมนำศาสตร์พระราชา
พัฒนาศักยภาพประชาชน อ.ปากช่อง
วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 จำนวน 315 คน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
โดยมี นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3, นายสมพงษ์ ทวีสัตย์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ศูนย์ประสานงาน และประชาชนอำเภอปากช่อง ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ