เร่งแก้ไขปัญหา เตรียมพร้อมให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงพยาบาลโนนสูง #นายวีระชาติ_ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (Health ID) โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับโฉมใหม่เพื่อรองรับระบบไอทีและบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล
โดยมี นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง, นายอนุพงศ์ ชาวคอนไชย ผอ.รพ.โนนสูง, นายสมชาย ภูมิรัชธรรม สาธารณสุขอำเภอโนนสูง, นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต.อบจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ