เล่าเรื่องพืชสวนโลกโคกหนองรังกา
วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ อบต.เทพาลัย อ.คง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเที่ยงเล่าเรื่องพืชสวนเราพืชสวนโลกโคกหนองรังกา ครั้งที่ 4” โดยมีนายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ