เสวนา “สภากาแฟ”
วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2567 ซึ่งในครั้งนี้ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานแผนพัฒนาร่วมกับคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบเจ้าภาพในการจัดเสวนาสภากาแฟครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2567 ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมครั้งถัดไป
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมด้วย รอง ผวจ.นครราชสีมา, ผู้พิพากษาศาลจังหวัด, ผู้แทนเหล่าทัพ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ