เสวนา “สภากาแฟ”
วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ โรงเรียนบ้านจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา “สภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งในครั้งนี้ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สพป.นม.เขต1 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานแผนพัฒนาร่วมกับคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัด
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ประธานพิธี พร้อมด้วย รอง ผวจ.นครราชสีมา, ผู้พิพากษาศาลจังหวัด, ผู้แทนเหล่าทัพ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน คณะครูและเจ้าหน้าที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ