ปีงบประมาณ 2563

 1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-1-ลว.20-ธค.62
 2. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-2-ลว.9-มค.63
 3. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-3-ลว.14-มค.63
 4. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-4-ลว.31-มค.63
 5. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-5-ลว.4-มี.ค.-63
 6. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-6-ลว.12-มี.ค.-63
 7. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-7-ลว.14-เม.ย.-63
 8. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-8-ลว.5-พ.ค.63
 9. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-9-ลว.20-พ.ค.63
 10. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-10-ลว.28-พ.ค.63
 11. เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1-ลว.1-เม.ย.-63
 12. เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2-ลว.14-เม.ย.-63
 13. เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-3-ลว.14-พ.ค.63
 14. เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-4-ลว.18-พ.ค.63
 15. เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-5-ลว.-8-มิ.ย.63