โคราชรับมอบนโยบาย นายกฯเศรษฐา
แก้ปัญหายาเสพติด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายด้านการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน “ปราบปราม รักษา ฟื้นฟู ดูแล” บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน ซึ่ง จ.นครราชสีมา พร้อมกับทุกภาคส่วนรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ