โคราช ขานรับ “SEDZ” ด้วยโมเดล ศก. ใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zone : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) จังหวัดนครราชสีมา ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการ การทำงานจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ หวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ บูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกับ 7 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทุกภาคส่วน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดหาที่ดินของภาครัฐ และที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ มาจัดสรรให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่มีที่ที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทำกิน ได้มีที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความสุขกาย และความสุขใจ ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ MOU การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา อย่างเข้มแข็งต่อไป
โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผวจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ