โคราช รับสานต่อนโยบายส่งเสริม DIGITAL INFINITY Smart Living
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ โรงแรมเซ็นทารา โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมรับนโยบายจาก #นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการส่งเสริม DIGITAL INFINITY Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิตอลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างรายได้ในการแข่งขันของจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งร่วมเปิดงาน AgroFEX 2023 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา,นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตจังหวัดนครราชสีมา,หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ