โคราช เตรียมต้อนรับ “นายก เศรษฐาฯ”
ในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย พ.ต.อ. #รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัด เข้าร่วม เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้วยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน มีกำหนดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าสไบ เปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 และตรวจราชการในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา 2572 (Korat Expo 2029) ณ ต.เทพาลัย อ.คง, ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย, เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนา จ.นครราชสีมา และรับฟังบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ศักยภาพ รวมถึงแนวทางการพัฒนาของจังหวัด, ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง Skywalk บริเวณเขาเขื่อนลั่น อ.สีคิ้ว
จากนั้นในช่วงเย็น เดินทางเยี่ยมตลาดน้ำคูเมืองและถนนสายวัฒนธรรมเมืองย่า บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา และ นายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานเปิด แสง สี เสียง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ