“รองฯ อนุวัฒน์” ลงพื้นที่ 4 รร.ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา – อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2020-07-31T18:57:09+07:00

“รองฯ อนุวัฒน์” ลงพื้นที่ 4 รร.ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา – อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา วันที่ 30 ก.ค. 63 นายอนุวัฒน์

“รองฯ อนุวัฒน์” ลงพื้นที่ 4 รร.ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา – อุปสรรค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา2020-07-31T18:57:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.เชี่ยมระหว่างตำบลจากถนนหลวงหมายเลข 2 บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึง บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2020-07-31T10:27:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.เชี่ยมระหว่างตำบลจากถนนหลวงหมายเลข 2 บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึง บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา2020-07-31T10:27:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ – บ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2020-07-31T10:23:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ – บ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2020-07-31T10:23:52+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.23101) บ้านศูนย์กลาง – บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-07-30T15:48:47+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.23101) บ้านศูนย์กลาง – บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-30T15:48:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน(ปูหินคลุก) จากสระน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลวระจรเข้ เชื่อม ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30T14:50:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน(ปูหินคลุก) จากสระน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลวระจรเข้ เชื่อม ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-30T14:50:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร เชื่อม บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30T13:55:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร เชื่อม บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-30T13:55:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.12202) บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-07-30T11:11:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.12202) บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-30T11:11:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30T10:37:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-30T10:37:28+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2020-07-29T17:11:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2020-07-29T17:11:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเต่รางับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เชื่อมสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2020-07-29T17:06:04+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเต่รางับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เชื่อมสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2020-07-29T17:06:04+07:00
Go to Top