“รองฯ อนุวัฒน์” ลงพื้นที่ 4 รร.ในสังกัด
ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา – อุปสรรค
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 63 นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รร.วัดประชานิมิต อ.บัวใหญ่ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษา ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ จากนั้น เดินทางไปยัง รร.ทัพรั้งพิทยาคม อ.พระทองคำ และ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย เพื่อพบปะ             ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ของทั้ง 2 โรงเรียน และ โดย นายอนุวัฒน์ รองนายก อบจ. ได้ให้คำแนะนำชี้แนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
             ส่วนในช่วงบ่าย รองนายก อบจ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยัง รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการจัดการหอพักทั้งชายและหญิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เนื่องจาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา ชาย – หญิง เปิดรับนักเรียนเฉพาะมัธยมปลาย ม.4 – ม.6 นักเรียนที่เข้ามาเรียนจะต้องอยู่หอพักของโรงเรียน โดยมีการแยกสัดส่วนชายและหญิง อย่างชัดเจน ซึ่ง รองนายก อบจ. ได้ตรวจความพร้อมในส่วนของหอพักชาย และ หอพักหญิง ด้วยตนเองได้กำชับให้ทางโรงเรียนวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด – 19