ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านสระขุด หมู่ที่ 14 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31T21:31:16+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านสระขุด หมู่ที่ 14 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31T21:31:16+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31T21:29:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อม บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31T21:29:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31T21:23:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31T21:23:05+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31T16:11:22+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-31T16:11:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18011) บ้านโนนค่า-บ้านโคกกระพี้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31T16:08:00+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18011) บ้านโนนค่า-บ้านโคกกระพี้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31T16:08:00+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18010) บ้านโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31T16:05:45+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18010) บ้านโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31T16:05:45+07:00

อบจ.โคราช เปิด “ครัว อบจ.” แจกอาหาร คาว หวาน น้ำดื่ม ฟรี!! ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รร.วัดสุทธจินดา ครบ 36 ปี

2020-08-29T01:01:25+07:00

อบจ.โคราช เปิด "ครัว อบจ." แจกอาหาร คาว หวาน น้ำดื่ม ฟรี!! ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รร.วัดสุทธจินดา ครบ 36 ปี

อบจ.โคราช เปิด “ครัว อบจ.” แจกอาหาร คาว หวาน น้ำดื่ม ฟรี!! ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รร.วัดสุทธจินดา ครบ 36 ปี2020-08-29T01:01:25+07:00

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” ยกระดับผู้ด้อยโอกาส สั่งการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ 32 อ. ติดตามประเมินผลและส่งมอบที่อยู่อาศัย ปี 63

2020-08-29T00:42:24+07:00

"ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ" ยกระดับผู้ด้อยโอกาส สั่งการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ 32 อ. ติดตามประเมินผลและส่งมอบที่อยู่อาศัย ปี 63 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” ยกระดับผู้ด้อยโอกาส สั่งการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ 32 อ. ติดตามประเมินผลและส่งมอบที่อยู่อาศัย ปี 632020-08-29T00:42:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28T16:24:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-28T16:24:07+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01205) บ้านหนองพลวงใหญ่ – บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-28T16:21:07+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01205) บ้านหนองพลวงใหญ่ – บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-28T16:21:07+07:00
Go to Top