คุณย่า – คุณยาย บ้านวัดม่วง ปลื้มปริ่ม
PEA มอบความสุข ความปลอดภัย แก่สถานสงเคราะห์ฯ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA “ส่งมอบการให้ ด้วยรัก และห่วงใย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งพิธีการเริ่มต้นด้วยการร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพ ต่อด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา

             นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานสงเคราะห์ฯ พร้อมหลอดประหยัดไฟ LED , ตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า, ส่งมอบความสุขด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น, ส่งมอบความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 70 คน โดย นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และ นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับมอบหมายจาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และสนุกสนานจากการร่วมทำกิจกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ PEA และ คุณย่าคุณยาย ในสถานสงเคราะห์