ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ” ณ เซ็นทรัลโคราช
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.09 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 88 พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
             โดยมีพระครูปลัดอัธจริยานุจิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ นายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวโคราชร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้าอย่างสวยงาม
และในวันแม่แห่งชาติปี 2563 นี้ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังได้รับเกียรติจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ยกย่อง ให้เป็น 1 ใน 12 หญิงแกร่งเมืองย่าโม อีกด้วย