สหกรณ์การเกษตรพิมาย ร่วมกับ อบจ.โคราช
หนุนกลุ่มนวดแผนไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดร้านนวดแผนไทย ให้กับกลุ่มนวดแผนไทยของ อ.พิมาย โดยมี นายพันธ์ แก้วบาง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ, นางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธนาพิพิธกุล พัฒนาการอำเภอ ร่นายสุรจิตต์ ภู่ทอง ผู้ช่วย สาธารณสุข อ.พิมาย ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่ อ.พิมาย นายสาทิธ บวชสันเทียะ อดีต ส.อบจ.อ.พิมาย และ นางนภัชกร ทรัพย์สุข หน.ศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.พิมาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

             “ร้านนวดแผนไทย” ของ อ.พิมาย แห่งนี้ เป็นการต่อยอดให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมนวดแผนไทยที่ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนจัดอบรมให้ ผู้เข้ารับการอบรมจึงมีแนวคิดในการนำความรู้ที่มาถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้นวดมีรายได้จุนเจือครอบครัว จากการที่ได้ให้บริการประชาชนทั้งชาว อ.พิมายและผู้ที่เดินทางเข้ามายัง อ.พิมายด้วย พร้อมกันนี้ถือเป็นที่น่ายินดีที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ไม่ได้คิดค่าเช่าสถานที่แต่อย่างใด