โคราช – กฟผ. ชวนวิ่ง “ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า”
สไตล์ New Normal ได้ทั้งสุขภาพและฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตร ชวนคนไทยร่วมวิ่ง แบบ New Normal รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในงาน “Happy Night Moonshine Run Loifaa” ชมวิวทุ่งกังหันลมและเขาอีโต้ เอกลักษณ์ของที่ราบสูงโคราช ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา วันที่ 4 – 5 ก.ย. นี้ ณ เขายายเที่ยง

             วันที่ 19 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy Night Moonshine Run Loifaa” หรืองานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า โดยมี นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายทัศนัย ประยูรหงส์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ ผศ.ดร.ปภากร พิทยชยวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารของ อบจ.นครราชสีมา ต่อไป

             “งานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้นโดยคำนึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ “New Normal” กำหนดระยะทางวิ่ง 5 กม. ส่วนนักวิ่งที่ต้องการเพิ่มระยะทางสามารถวิ่งได้หลายรอบตามความต้องการ ซึ่งการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวนนักวิ่งให้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยและต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับนักวิ่งจะได้รับ MEFAR อุปกรณ์เซ็นเซอร์แจ้งเตือนจากนักวิ่งเข้าใกล้กันระยะ 1 ม. ส่วนการแจกอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดอาหารเสิร์ฟเป็นกล่องและน้ำดื่มแบบขวด ภายในงานยังมีอาหารเครื่องดื่มสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจัดจำหน่ายภายในงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้าฯ สามารถติดต่อตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : KORATHALFMarathonLoifaa หรือสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา โทร. 04 493 2109”