ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลาง