โรงเรียนครบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-30T16:55:31+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-30T16:55:31+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

2020-09-30T16:51:19+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 212020-09-30T16:51:19+07:00

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยวิธีประมูล

2020-09-30T11:08:47+07:00

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยวิธีประมูล2020-09-30T11:08:47+07:00

พิธีมอบอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดสุทธจินดา

2020-09-28T16:17:16+07:00

             วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดสุทธจินดา

พิธีมอบอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดสุทธจินดา2020-09-28T16:17:16+07:00

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  กำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

2020-09-28T16:03:37+07:00

 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  กำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  กำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา2020-09-28T16:03:37+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27302) บ้านเมืองยาง – บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-28T15:04:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27302) บ้านเมืองยาง – บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-28T15:04:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-28T14:51:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-28T14:51:15+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซับสวอง หมู่ที่ 6 ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-28T14:43:09+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซับสวอง หมู่ที่ 6 ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-28T14:43:09+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม.19203 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ – บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-28T14:41:11+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม.19203 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ – บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-28T14:41:11+07:00

โรงเรียนลำพระเพลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (SBMLD ประจำปีงบประมาณ 2563)

2020-09-28T13:53:07+07:00

โรงเรียนลำพระเพลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (SBMLD ประจำปีงบประมาณ 2563)2020-09-28T13:53:07+07:00
Go to Top