ทูตการท่องเที่ยว พบผู้บริหาร อบจ.โคราช

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี นางสาวปวีณ์นุช  กิตติสัตยกุล หรือ “น้องนุ่ม”Miss Tourism World และ ทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครราชสีมา (MT30) ประจำปี 2563 เดินทางเข้าพบและแนะนำตัวในฐานะทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครราชสีมา (MT30) ต่อนายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้มีการพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่ของMiss Tourism World รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดของจังหวัด หน่วยงานในสังกัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อไป

สำหรับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยว และ Miss Tourism World ประจำจังหวัด ประจำปี 2020 ทาง บ.เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด ผู้ได้สิทธิ์ในการประกวดมิสทัวริซึ่มเวิลด์ประจำประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) และกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประกวดเพื่อเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยว และ Miss Tourism World ประจำจังหวัด 77 จังหวัด รวม 77 คน โดยมีพิธีการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยว และ Miss Tourism World อย่างเป็นทางการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งทูตการท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 77 คน จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านรูปแบบกิจกรรมทางระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ควบคู่กันตลอดทั้งปี