วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนวัดสุทธจินดา ได้จัดพิธีมอบอาคารโรงอาหาร และ ถวายผ้าป่าการศึกษาสามัคคี โดย พระครูคุณสารสัมปัน และดร.เบญจวรรณ ไกรกิตติภูมิ พร้อมคณะได้บริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนสร้างอาคารโรงอาหารร่วมกับโรงเรียนวัดสุทธจินดา เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะในวาระที่พระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (หลวงปู่ใหญ่) มีอยุวัฒนมงคล ครบ 8 รอบ 96 ปี โดยกำหนดทำพิธีมอบอาคารโรงอาหาร และถวายผ้าป่าการศึกษาสามัคคี เพื่อจัดหาทุนในการทำห้องซ้อมดนตรี ห้องปฏิบัติการทางภาษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

             ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นอกจากนี้ นายก อบจ. ได้มอบหมายให้ สำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา จัดโรงครัว อบจ. เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน รับประทานอาหารด้วย