ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ณ MCC Hall 3 เดอะมอลล์โคราช

2020-11-03T09:58:45+07:00

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ณ MCC Hall 3 เดอะมอลล์โคราช2020-11-03T09:58:45+07:00

อบจ.โคราช ประชุมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับ จนท.รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ นายก อบจ.โคราช

2020-11-03T09:55:05+07:00

วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาโคราช มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา

อบจ.โคราช ประชุมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับ จนท.รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ นายก อบจ.โคราช2020-11-03T09:55:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-29T11:44:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-29T11:44:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านโคกลอก เทศบาลตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-10-28T15:44:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านโคกลอก เทศบาลตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-10-28T15:44:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม.19203 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ – บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-10-28T15:41:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม.19203 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ – บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-10-28T15:41:11+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2563

2020-10-28T13:28:46+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 25632020-10-28T13:28:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-10-22T16:08:32+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-10-22T16:08:32+07:00

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID – 19))

2020-10-21T15:23:30+07:00

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID – 19))2020-10-21T15:23:30+07:00
Go to Top